درباره ما

شرکت رسام

متفاوت بودن ، تغییر را ایجاد می کند

شروع داستان ما به سال ۱۳۹۲ بر می گردد ، آنجا که ما با پشتکار و تلاش دست به علم آموزی و رشد زدیم و جمعی از خوب ها را تشکیل دادیم. بهترین صفت خدای بزرگ است و با ما هدف یکته تازی و پرواز سعی در رشد مشتریانمان داشتیم

RASAM PLUS